Wednesday, May 2, 2012

it's okay right? :)

...bismillah...it's okay, it's alright!
farihah, fight! fight! fight!

Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (sahaja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka belum diuji? (al-ankabut : 2)

...
...
...
...
...
...
...
...
THINK POSITIVE! :DNo comments: